Raport bieżący nr 14/2004

26.11.2004, 21:49, /Emitent/

CCC S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2004 roku Spółka oraz
Wprowadzający dokonali przydziału 500.000 akcji serii B, 1.100.000 akcji
serii C oraz 6.400.000 akcji serii D (dalej "Akcje Oferowane").
1. Otwarcie publicznej oferty akcji nastąpiło w dniu 22 listopada 2004
roku, a jej zamknięcie w dniu 26 listopada 2004 roku.
2. W ramach publicznej oferty oferowanych było: w ramach publicznej
sprzedaży: 500.000 akcji serii B i 1.100.000 akcji serii C oraz w ramach
publicznej subskrypcji 6.400.000 akcji serii D.
3. Akcje zostały przydzielone w dniu 26 listopada 2004 r.
4. stopa redukcji
- Transza Detaliczna - 74,1%
- Transza Instytucjonalna - 0% (zapisy w Transzy Instytucjonalnej
składane były na liczbę akcji zgodną z wstępną alokacją)
5. W ramach publicznej oferty złożono zapisy na: w Transzy Detalicznej 3
860 397 akcji, w Transzy Instytucjonalnej 7.000.000 akcji.
6. Zarząd CCC S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji
serii D przydziału 6.400.000 akcji serii D, a Wprowadzający dokonali w
ramach przeprowadzonej publicznej sprzedaży przydziału 500.000 akcji
serii B i 1.100.000 akcji serii C
7. Akcje Oferowane były nabywane po cenie równej 9,50 zł. za jedną akcję.
8. Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 1465 osób.
9. Zarząd CCC S.A. dokonał przydziału Akcji Oferowanych 1463 osobom.
10. Subemitent inwestycyjny nie obejmował Akcji Oferowanych
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D wyniosła
60.800.000 złotych,
a wartość publicznej sprzedaży akcji serii B i C wyniosła 15.200.000
złotych.
12. Łączny koszt publicznej oferty wyniósł około 2,29 mln zł, w tym:
Pozycja
Wynagrodzenie sporządzających Prospekt i doradców Emitenta, oferowanie,
sprzedaż
Koszt promocji planowanej oferty
Druk i dystrybucja prospektu
Publikacja skrótu prospektu
Opłaty dla KPWiG, GPW, KDPW i inne
Razem
Koszty Publicznej Oferty, za wyjątkiem kosztów sprzedaży akcji
należących do Wprowadzających, pomniejszą kapitał zapasowy powstały z
nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Koszty sprzedaży
akcji należących do wprowadzających, w wysokości 258 400 PLN, zostaną
zaliczone do kosztów finansowych.
13. średni koszt przeprowadzenia publicznej oferty przypadający na jedną
akcję: około 0,285 zł.
Podstawa Prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter