Raport bieżący nr 12/2004

26.11.2004, 18:04, /Emitent/

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 RO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych informuje, że w dniu 26
listopada 2004 do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Leszka Gaczorka, o
następującej treści:
W związku z regulacją art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi - ja, niżej podpisany
Leszek Gaczorek, informuję, iż dnia 26 listopada 2004 r. zawarłem
transakcję sprzedaży 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Akcji
Serii B i 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Akcji Serii C spółki
CCC S.A. Cena wyniosła 9,50 zł za jedną akcję. Transakcje te nie
przekraczają limitu określonego w Rozdziale VII pkt 12 i 16 Prospektu
Emisyjnego.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter