Raport bieżący nr 19/2004

13.12.2004, 16:57, /Emitent/

Zarząd CCC Spółka Akcyjna informuje, że Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 9 grudnia 2004 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji 6.400.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy każda. Akcje zostały
objęte przez akcjonariuszy w ramach oferty publicznej.
Po zarejestrowaniu zmian kapitał zakładowy CCC S.A. wynosi 3 840 000
złotych i dzieli się na 38 400 000 akcji, z których 6 750 000 stanowią
akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są akcjami
zwykłymi.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji po
zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego CCC Spółka Akcyjna wynosi 45
150 000.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości
lub struktury kapitału zakładowego

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter