Raport bieżący nr 3/2004

16.11.2004, 10:01, /Emitent/

Zarząd Spółki CCC S.A przekazuje do publicznej wiadomości prognozę
wyników finansowych (skonsolidowanych pro forma) dla Grupy Kapitałowej
CCC za 12 miesięcy kończące się 31 grudnia 2004 roku:
Przychody netto 270 mln PLN
EBIT 35 mln PLN
Zysk netto 23 mln PLN
Prognoza została sporządzona przy założeniu utrzymania obecnych warunków
rynkowych do końca bieżącego roku i nie wystąpienia istotnego spadku
sprzedaży wynikającego z niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto,
prognoza jest obliczona na bazie skonsolidowanej pro forma, to jest tak,
jakby pełna kontrola CCC S.A. nad CCC Factory Sp. z o.o. była sprawowana
w całym objętym prognozą okresie.
Monitorowanie realizacji powyższej prognozy będzie nastąpi poprzez
analizę miesięcznych wyników finansowych do końca 2004 roku, a ocena
realizacji prognozy będzie zamieszczona w skonsolidowanym raporcie
okresowym za IV kwartał 2004 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter