Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

17.12.2004, 17:12 /Emitent/

Zarząd CCC S.A. informuje, iż Zarząd KDPW S.A. Uchwałą nr 638/04 z dnia
17 grudnia 2004 r. postanowił przyjąć z dniem 22 grudnia 2004 r. do
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 6.400.000 (słownie: sześć
milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki
CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
i oznaczyć je kodem PLCCC0000016.
W związku z powyższym na mocy Uchwały nr 450/2004 z dnia 16 grudnia 2004
r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dnia 22
grudnia 2004 r. akcje serii D Spółki zostaną wprowadzone do obrotu
giełdowego, a 21 grudnia 2004 r. będzie ostatnim dniem notowań praw do
akcji tej serii.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter