Raport bieżący nr 15/2004

26.11.2004, 21:49, /Emitent/

Podstawa Prawna: § 43 ust. 1 pkt 2 RO - wniosek o dopuszczenie
papierów do obrotu na rynku regul
CCC S.A. informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada 2004
r. złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o
zarejestrowanie praw do akcji serii D.
Jednocześnie CCC S.A. informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym złożyła
wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. o
wprowadzenie do obrotu giełdowego:
. 13.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
. 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
. 6.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
Intencją Spółki jest aby pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji
odbyło się w dniu 2 grudnia 2004 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter