Raport bieżący nr 18/2004

01.12.2004, 15:23, /Emitent/

Podstawa Prawna: § 43 ust. 1 pkt 4 RO - data pierwszego notowania
CCC S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. uchwałą nr 407/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku postanowił
wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
13.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 500.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii B i 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
spółki CCC S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem PLCCC0000016.
Ponadto CCC S.A. informuje iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. uchwałą nr 408/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku postanowił
wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.400.000 praw do
akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CCC S.A., oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCCC0000040.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalił, iż
pierwsze notowanie powyższych akcji oraz praw do akcji spółki CCC S.A.
odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 2 grudnia 2004 r.
Akcje akcji spółki CCC S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych
pod nazwą skróconą "CCC" i oznaczeniem "CCC".
Prawa do akcji spółki CCC S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych
pod nazwą skróconą "CCC-PDA" i oznaczeniem "CCCA".

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter