Raport bieżący nr 1/2005

28.01.2005, 08:44 /Emitent/

Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania
raportów okresowych w 2005 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:
- IV kwartał 2004 r. - 01.03.2005 r.
- I kwartał 2005 r. - 13.05.2005 r.
- II kwartał 2005 r. - 12.08.2005 r.
- III kwartał 2005 r. - 14.11.2005 r.
2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2005 roku zostanie opublikowany w
dniu 28.10.2005 r.
3. Jednostkowy raport roczny za 2004 rok zostanie opublikowany w dniu
20.04.2005 r.
4. Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok zostanie opublikowany w dniu
20.04.2005 r.
Jednocześnie, zgodnie z § 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z późniejszymi
zmianami, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych
i półrocznym zawarte będą skrócone jednostkowe odpowiednio kwartalne i
półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 69 ust. 1, RO

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter