Raport bieżący nr 28/2005

(Emitent, 21.12.2005, 08:54)

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd CCC S.A. informuje, iż w dniu 20.12.2005. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538), od osoby
pełniącej funkcję członka rady nadzorczej, o następujących transakcjach dokonanych przez osobę
blisko związaną:

- sprzedaż 4 464 akcji CCC S.A. po cenie 32,4359 PLN,
- sprzedaż 4 000 akcji CCC S.A. po cenie 32,435 PLN.

Wszystkie ww. transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie dnia 05.12.2005.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej
danych osobowych.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter