Raport bieżący nr 6/2005

28.04.2005, 17:11, /Emitent/

Zarząd CCC S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 9 maja 2005 roku.

Uchwała Nr 1//2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.
z siedzibą w Polkowicach Dolnych
z dnia 9 maja 2005 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 Statutu CCC S.A oraz § 4
ust.5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych, uchwala się,
co następuje :

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter