Raport bieżący nr 27/2005

13.12.2005, Emitent

Zarząd CCC S.A. informuje, iż w dniu 12.12.2005. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538), od osoby
pełniącej funkcję członka rady nadzorczej, o następujących transakcjach dokonanych przez osobę
blisko związaną:

- sprzedaż 4 000 akcji CCC S.A. po cenie 30,9915 PLN,
- sprzedaż 4 000 akcji CCC S.A. po cenie 30,9915 PLN,
- sprzedaż 3 837 akcji CCC S.A. po cenie 30,9915 PLN.

Ww. transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie dnia 01.12.2005.

Ponadto w dniu 12.12.2005 Zarząd CCC S.A. otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję
członka rady nadzorczej, o następujących transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną:

- sprzedaż 5 474 akcji CCC S.A. po cenie 31,7998 PLN,
- sprzedaż 10 000 akcji CCC S.A. po cenie 31,7998 PLN.

Ww. transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie dnia 02.12.2005.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej
danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp
do informacji poufnych

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter