Raport bieżący nr 15/2005

30.06.2005, 09:44 ( raport nr 15 / 2005 )

W uzupełnieniu do skonsolidowanego raportu rocznego CCC S.A. za rok obrotowy 2004, Zarząd Spółki przekazuje opinię i raport biegłego rewidenta w osobie BDO Polska Sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego, obejmującego okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Opinia unieważnia opinię wydaną pod datą 7 kwietnia 2005 roku dotyczącą sprawozdania finansowego CCC S.A. za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2004roku, tj. dla okresu od momentu przekształcenia w spółkę akcyjną. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż członek zarządu CCC S.A., pan Mariusz Gnych, zasiada we władzach jednostki podporządkowanej - CCC Factory Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu i nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter