Raport bieżący nr 24/2005

2005.12.07., Emitent

W związku z ogłoszeniem wygranej CCC Factory Sp. z o.o. w przetargu na zakup od gminy miejskiej
Lubin działki o powierzchni 32969 m2 zlokalizowanej w Lubinie, Zarząd CCC S.A. niniejszym
informuje:

1. Zaangażowanie kapitałowe CCC Faktory Sp.z o.o w związku z ww. nieruchomością jest relatywnie
niewielkie. Zgodnie z warunkami przetargu, CCC Factory (spółka zależna) zobowiązana była do
zapłacenia wadium w wysokości 400 tys złotych. Pozostała do zapłaty kwota 7,1 mln zł należna
będzie w momencie podpisania umowy kupna sprzedaży, przewidzianej na I kwartał 2006 po
usunięciu aktualnej zabudowy nieruchomości.

2. Intencją Grupy CCC jest, z poszanowaniem warunków przetargu, przeniesienie własności
nieruchomości na inny podmiot spoza Grupy CCC, w związku z czym CCC Factory otrzyma należyte,
przewyższające koszt kapitału wynagrodzenie, proporcjonalne do wielkości i terminu zaangażowanych
środków.

3. Podmiotem, na rzecz którego planowane jest przeniesienie własności nieruchomości, będzie osoba
fizyczna lub prawna powiązana z Panem Dariuszem Miłkiem. Pan Dariusz Miłek traktuje to jako
inwestycję kapitałową nie wpływającą na jego zasadniczą działalność jako Prezesa Zarządu i
współwłaściciela CCC S.A. Przeniesienie własności nieruchomości odbędzie się w najszybszym
prawnie dopuszczalnym terminie, a jego warunki będą podlegały zatwierdzeniu przez niezależnych
członków Rady Nadzorczej Emitenta.

4. W podsumowaniu wyjaśniamy, iż prowadzenie działalności deweloperskiej nie jest zamiarem
Emitenta ani jego podmiotów zależnych.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter