Raport bieżący nr 8/2005

10.05.2005, 17:11, /Emitent/

Podstawa prawna:
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarzą Spółki CCC podaje treść uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2005 roku:

Uchwałę nr 1/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia o następującej treści:
Na podstawie postanowienia art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu
Spółki CCC S.A. oraz § 4 ust.5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Mariolę Franus-Brankiewicz,
córkę Mariana i Elżbiety, zamieszkałą w Legnicy, przy ulicy Sienkiewicza nr 10, PESEL
59020902425, legitymującą się dowodem osobistym
serii DD nr 2380781.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter