Raport bieżący nr 23/2005

2005.12.07, Emitent

Podstawa prawna:

At. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd CCC S.A. informuje, iż w dniu 05.12.2005. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538), od osoby pełniącej funkcję członka rady nadzorczej, o następujących transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: - sprzedaż 60 000 akcji CCC S.A. po cenie 27,00 PLN, - sprzedaż 60 000 akcji CCC S.A. po cenie 27,00 PLN, - sprzedaż 30 000 akcji CCC S.A. po cenie 27,00 PLN. Wszystkie ww. transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 22.11.2005. Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej danych osobowych.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter