Raport bieżący nr 18/2005

(raport nr 18/2005)

12.08.2005, 17:00 /Emitent/

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt. 5 RO - wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy znaczącej

Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 9 sierpnia 2005 Spółka CCC S.A., wypowiedziała Umowę

wielocelowej linii kredytowej zawartą z Bankiem Przemysłowo Handlowym S.A. oraz Kredyt Bankiem
S.A. na kwotę 42.000.000 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych, 00/100). Umowa zostanie
rozwiązana za porozumieniem stron dnia 31 sierpnia 2005 lub (w przypadku niewyrażenia zgody
Banków na rozwiązanie Umowy w proponowanym terminie) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Umowa została rozwiązana z powodu zawarcia korzystniejszej transakcji. Nie
przewiduje się żadnych negatywnych skutków finansowych dla Spółki oraz jednostek zależnych i
powiązanych z tytułu rozwiązania w/w Umowy.
Wartość umowy w tys. zł: 42 000,00

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter