Raport bieżący nr 10/2022

Zawarcie umowy objęcia akcji serii I spółki MODIVO S.A. w wykonaniu zobowiązania inwestycyjnego zawartego z Prezesem Zarządu MODIVO S.A. Panem Damianem Zapłatą

(Raport bieżący nr 10/2022)

23.05.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


W nawiązaniu do raportów bieżących nr 57/2021 z dnia 7 września 2021 r., 71/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. oraz 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Zarząd CCC S.A. („Emitent”), informuje, że w wykonaniu zobowiązania inwestycyjnego, o którym Emitent informował w w/w raportach bieżących, w dniu 23 maja 2022 r., MODIVO S.A. („Spółka” lub „MODIVO”) zawarła ze spółką komandytowo-akcyjną, której jedynym komplementariuszem jest Pan Damian Zapłata, Prezes Zarządu MODIVO („Nowy Inwestor”), umowę objęcia 38.000 (trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwudziestu groszy) każda, po cenie emisyjnej 600 zł (sześćset złotych) za jedną akcję serii I, tj. w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 22.800.000,00 zł (dwudziestu dwóch milionów ośmiuset tysięcy złotych).

Wobec braku porozumienia między instytucjami finansującymi Spółkę, kwota podwyższenia kapitału została ograniczona do takiej wielkości rozwodnienia, które nie wymagało uzyskania zgody instytucji finansowych.

Objęcie akcji serii I przez Nowego Inwestora nastąpi z dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter