Raport bieżący nr 6/2022

Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 

(Raport bieżący nr 6/2022)

 

29.04.2022 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2022 roku, podmiot zależny od Emitenta, Modivo S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze zawarł aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

 

Niniejszym aneksem przedłużono okres udostępnienia limitu kredytowego do dnia 29 kwietnia 2023 roku, udzielonego do łącznej kwoty 260.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 260.000.000,00 PLN.

 

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter