Raport bieżący nr 32/2022

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz pozostałe uchwały podjęte przez  Zgromadzenie Obligatariuszy w  dniu 24 października 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r.

(Raport bieżący nr 32/2022)

24.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że 24 października 2022 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwały w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” (dalej „Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”).

Warunki Emisji zostały zmienione w zakresie:
1) warunków badania Wskaźników Finansowych określonych w Warunkach Emisji;
2) dodania nowych obowiązków informacyjnych wobec Obligatariuszy i administratora zabezpieczeń;
3) przyznania Obligatariuszom prawa do wcześniejszego proporcjonalnego wykupu w przypadku redukcji finansowania kredytowego (tzw. Wykupu Pari Passu).

Zmiany Warunków Emisji w zakresie Wskaźników Finansowych zmieniają warunki testowania Wskaźników Finansowych w zakresie tożsamym do zmian ustalonych:
1) w Term Sheet do umowy kredytowej zawartej 2 czerwca 2021 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2021 z 2 czerwca 2021 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2022) z 19 października 2022 r. oraz
2) w Term Sheet do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej 5 listopada 2020 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 65/2020 z 5 listopada 2020 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2022) z 12 października 2022 r.

Emitent informuje, że w związku ze zmianą Warunków Emisji, w zakresie określonym w pkt 1) powyżej, Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 zobowiązującą Emitenta do zapłaty na rzecz każdego Obligatariusza jednorazowej premii. Emitent informuje, że wypłaci premię zgodnie z warunkami przyjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy w uchwale nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy z 24 października 2022 r.

Emitent w załączeniu przekazuje:
1) protokół wraz z podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałami;
2) tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający wprowadzone 24 października 2022 r. przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmiany do Warunków Emisji.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zgodę Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter