Raport bieżący nr 31/2022

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2022 r.

(Raport bieżący nr 31/2022)

21.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego CCC S.A. nr 30/2022 z dnia 21 października 2022 r. Zarząd CCC S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter