Raport bieżący nr 22/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 28 października 2022 roku

(Raport bieżący nr 22/2022)

12.09.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 28 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy
ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek głównego akcjonariusza Spółki, w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego. Potencjalne pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji do głównego akcjonariusza lub innego podmiotu przez niego wskazanego może uzupełnić działania Zarządu Spółki realizowane w odpowiedzi na konsekwencje bieżącej sytuacji makroekonomicznej. W celu zmitygowania ich negatywnego wpływu na wyniki, sytuację bilansową i rozwój grupy kapitałowej, prowadzone są m.in. działania zmierzające do dalszego zredukowania kapitału pracującego niezbędnego w działalności Spółki, do zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych oraz do optymalizacji planów rozwojowych. Jednocześnie, w ramach rozważanych scenariuszy, Zarząd Spółki analizuje możliwość pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych będących własnością spółek z grupy kapitałowej Spółki (np. infrastruktury magazynowej), pozyskania nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) dla wskazanych podmiotów czy linii biznesowych Grupy (np. dla HalfPrice), czy też przeprowadzenie IPO Modivo.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter