Raport bieżący nr 5/2022

Powołanie Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję

(Raport bieżący nr 5/2022)

29.04.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2021 rok, w dotychczasowym sześcioosobowym składzie obejmującym następujące osoby:

Pan Marcin Czyczerski - jako Prezes Zarządu;

Pan Karol Półtorak - jako Wiceprezes Zarządu.;

Pan Kryspin Derejczyk - jako Wiceprezes Zarządu;

Pan Igor Matus - jako Wiceprezes Zarządu;

Pan Adam Holewa - jako Wiceprezes Zarządu;

Pan Adam Marciniak - jako Wiceprezes Zarządu.


Pan Marcin Czyczerski jest doktorem nauk ekonomicznych, ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2004 r. związany był z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy. W latach 2006-2017 był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach. Od 1 stycznia 2017 roku zasiada w Zarządzie Spółki CCC S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT. Pan Marcin Czyczerski zasiada również w licznych zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych CCC S.A. Pan Marcin Czyczerski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marcin Czyczerski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Karol Półtorak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Polska), University of Derby (UK), jak również szkoleń i kursów executive education w Europie i USA. Od 1 grudnia 2016 roku zasiada w Zarządzie Spółki CCC S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. Członek rady nadzorczej Modivo S.A. Poprzednie doświadczenia Pana Karola Półtoraka obejmują funkcje wiceprezesa zarządu GPW (2014-2016), wiceprezesa zarządu DM Banku Handlowego (Grupa Citi) (2011-2014), jak również role kierownicze w obszarze bankowości inwestycyjnej w ramach CA IB (obecnie Unicredit/Pekao IB), gdzie miał okazję przez wiele lat doradzać dla krajowych i międzynarodowych klientów, z wielu sektorów gospodarki, w tym z retailu (2000-2011). Pierwsze kroki zawodowe stawiał w PricewaterhouseCoopers jako audytor (1999-2000).
Pan Karol Półtorak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Karol Półtorak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Adam Holewa jest absolwentem Politechniki Śląskiej na wydziale mechanicznym (kierunek: metalurgia i materiałoznawstwo). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od ponad 20 lat był związany z branżą motoryzacyjną. Swoją karierę rozpoczął w General Motors. Od 2003 roku związany z Grupą Volkswagen, w której piastował najwyższe stanowiska kierownicze oraz zarządcze m. in. Kierownik planowania, Centralny Dyrektor Planowania oraz Dyrektor Zakładu w SITECH Sitztechnik GmbH w Niemczech. W latach 2015-2021 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego ds. technicznych/Dyrektora Zakładu / Prokurenta w SITECH Sp. z o. o. Volkswagen Group Components. Swoją pozycję ugruntował prowadząc szereg projektów, które sprzyjały rozwojowi firm na arenie międzynarodowej (m.in. uruchomienia zakładów  produkcyjnych, rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju, wdrożenie zarządzania projektami w oparciu o systemy produkcyjne i metodykę Lean, digitalizacja procesów oraz programy poprawy efektywności produkcyjnej). Mając na celu świadomy i zrównoważony wzrost łączy praktykę dobrego biznesu z jego społeczną odpowiedzialnością. Manager, dla którego najważniejsi są ludzie. Wie, że to oni są najcenniejszym zasobem każdej firmy. Jest dla nich nie tylko wsparciem, ale i mentorem. Pan Adam Holewa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Holewa nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Kryspin Derejczyk jest ekspertem z zakresu zarządzania finansami  globalnych spółek handlowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie z zakresu strategicznego i operacyjnego planowania finansowego, poprawy efektywności i optymalizacji procesów finansowych oraz zarzadzania zmianą w organizacji. Pracował również  w londyńskim City. W latach 2003-2015 Kryspin Derejczyk był związany z Grupą Tesco, najpierw w Polsce, a potem w Wielkiej Brytanii. Zajmował m.in. stanowiska Dyrektora ds. Planowania i Analiz Finansowych oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego dla regionu Polski. W 2013 roku przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za finanse Group Technology na stanowisku Group Head of Finance w centrali Tesco w Welwyn Garden City. Odpowiadał tam za regiony Azji, Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W latach 2015-2017 pracował w londyńskim City dla KPMG, jednej z wiodących światowych firm doradczych, gdzie doradzał globalnym korporacjom w zakresie usprawnień zarządzania finansami, poprawy efektywności biznesowej oraz skutecznego wdrażania strategii biznesowych. Od 2018 roku do 2021 pracował w Pepco EU na stanowisku Commercial Finance Director, gdzie zarządzał finansami komercyjnymi Grupy. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończył studia magisterskie w zakresie Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe z zakresu Controlling’u w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Posiada kwalifikacje CIMA. Pan Kryspin Derejczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Kryspin Derejczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Igor Matus, ukończył studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (tytuł magistra-inżyniera), a także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (tytuł magistra). Wieloletnie doświadczenie zarządcze zdobywał w firmach Nestle (2004-2007), Mondelez (2007-2018), oraz Beiersdorf (2018-2021). W wymienionych spółkach pełnił funkcje operacyjne w Łańcuchu Dostaw (Menedżer  Operacyjny, Dyrektor Fabryki, Regionalny Menedżer Rozwoju Biznesu Polska-Rosja). W latach 2018-2021 zarządzał spółką Beiersdorf Polska sp. z o.o. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Igor Matus posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem Łańcucha Dostaw oraz projektami strategicznymi mającymi na celu poprawę płynności finansowej spółek. Pan Igor Matus nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Igor Matus nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Adam Marciniak to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menedżerów zajmujących się technologią oraz cyfrową transformacją biznesu. Swoją niemal 20-letnią karierę budował w największych instytucjach finansowych w Polsce: Banku Pekao, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Inteligo Financial Services oraz PKO Banku Polskim, gdzie w ostatnich latach, od 2017 do 2021 roku, był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar technologii, cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia i rozwój pracowników. Z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia Covid oraz koncepcje Chmury Krajowej. Przez lata aktywnie angażował się w proces transformacji cyfrowej sektora bankowego oraz kluczowych instytucji publicznych w Polsce. Był przewodniczącym prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT działającej w Ministerstwie Finansów oraz członkiem Zespołu Doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczył również radom nadzorczym spółek Operator Chmury Krajowej i PKO BP Finat. Jest laureatem licznych branżowych nagród i wyróżnień. Otrzymał tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej na X Kongresie Gospodarki Elektronicznej. Związek Banków Polskich w uznaniu jego szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał mu Medal Mikołaja Kopernika. Pana Adama Marciniaka uhonorowano także tytułem „Innowatora rynku bankowego 2015 roku” w rankingu „50 największych banków w Polsce”. Jest również laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreowanie innowacji i tworzenie bezpiecznej firmy w chmurze oraz zaangażowanie w cyfryzację życia społecznego. Pan Adam Marciniak w 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Pan Adam Marciniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Marciniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter