Raport bieżący nr 27/2022

Uzgodnienie Term Sheet dotyczącego finansowania bankowego na kwotę 250.000.000 złotych z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC

(Raport bieżący nr 27/2022)

12.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje o uzgodnieniu dzisiaj Term Sheet (dalej: „Term Sheet”), dotyczącego zmiany Umowy Wspólnych Warunków Finansowania (dalej: „CTA”), o której mowa w raporcie bieżącym nr 65/2020 z 5 listopada 2020 r. Term Sheet został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC, tj. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A. (pełniącym funkcję agenta), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

Umowa, która zostanie zawarta na podstawie Term Sheet (dalej: „Umowa Przedłużająca CTA”), przedłuży kredyt w wysokości do 250.000.000,00 PLN udzielony na podstawie CTA na okres kolejnych 24 miesięcy. Kredyt ten będzie zabezpieczony gwarancją do kwoty 200.000.000,00 PLN (80% zaangażowania instytucji finansujących), udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie programu portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych.

W Term Sheet uzgodniono zmiany testowanych wskaźników finansowych. Zmiany mają na celu dostosowanie poziomu wskaźników do wyników osiąganych w warunkach bieżącej sytuacji gospodarczej, w tym rosnącej inflacji, zmienności rynkowej, w tym kursów walutowych, skutków Covid-19 i trwającej wojny w Ukrainie. Wskaźniki finansowe zawarte w Umowie Kredytu z 2 czerwca 2021 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2021 z 2 czerwca 2021 r., zostaną ujednolicone ze wskaźnikami określonymi w Term Sheet.

Dotychczas ustanowione zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie CTA pozostaną bez zmian.

Zawarcie Umowy Przedłużającej CTA wymaga uzyskania odpowiednich zgód komitetów kredytowych.

Emitent zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy na 24 października 2022 r. (raport bieżący nr 26/2022 z 30 września 2022 r.), na którym planowana jest zmiana „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 r.”, mających zastosowanie do obligacji serii 1/2018 i dostosowanie wskaźników przyjętych w tych warunkach emisji obligacji do wskaźników uzgodnionych w Term Sheet.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter