Raport bieżący nr 26/2022

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych oraz zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 w zakresie dotyczącym wskaźników finansowych

(Raport bieżący nr 26/2022)

30.09.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 24 października 2022 r., na godz. 14:00 w Warszawie, pod adresem: Biuro CCC w Warszawie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-073 Warszawa, zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2018 („Obligacje”, „Zgromadzenie Obligatariuszy”) wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 21 czerwca 2018 roku („Warunki Emisji”).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych oraz zmiana Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w zakresie dotyczącym wskaźników finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje, że nie będzie możliwe uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter