Raport bieżący nr 28/2022

Uzgodnienie Term Sheet dot. zmian wskaźników finansowych do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC

(Raport bieżący nr 28/2022)

19.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym Term Sheet (dalej: „Term Sheet”), dotyczącego zmiany umowy kredytowej zawartej w dniu 2 czerwca 2021 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Term Sheet został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC, tj. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A. (pełniącym funkcję agenta), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring S.A.

Aneks do Umowy Kredytowej z 2 czerwca 2021r., który będzie zawarty na podstawie Term Sheet (dalej: „Aneks”), wprowadzi zmiany wskaźników finansowych testowanych zgodnie z treścią umowy oraz zmiany terminów testowania wskaźników finansowych. Zawarcie Aneksu wymagać będzie uzyskania odpowiednich zgód komitetów kredytowych.

Zmiany wskaźników uzgodnione w Term Sheet są tożsame z zmianami wskaźników uzgodnionymi w term sheet dotyczącym zmian do Umowy Przedłużającej CTA, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2022 z dnia 10 października 2022 r. 

Emitent zwołał Zgromadzenie Obligatariuszy na 24 października 2022 r. (raport bieżący nr 26/2022 z 30 września 2022 r.), na którym planowana jest zmiana „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 r.”, mających zastosowanie do obligacji serii 1/2018 poprzez dostosowanie wskaźników przyjętych w warunkach emisji obligacji do wskaźników uzgodnionych w Term Sheet i w term sheet zmian dotyczącym Umowy Przedłużającej CTA, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2022 z dnia 10 października 2022 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter