Raport bieżący nr 11/2022

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 w związku z zakończeniem działalności Grupy CCC w Rosji

(Raport bieżący nr 11/2022)

25.05.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2022 r., na godz. 14:00 w Warszawie, pod adresem: Biuro CCC w Warszawie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-073 Warszawa, zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2018 ("Obligacje", "Zgromadzenie Obligatariuszy") wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 21 czerwca 2018 roku ("Warunki Emisji").

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dotyczących w szczególności wyłączenia spółki Sp. z o. o. „Obuv” (dawniej: Sp. z o.o. CCC Russia) z siedzibą w Moskwie z niektórych obowiązków wynikających z Warunków Emisji, zasad zwalniania poręczycieli z udzielonych poręczeń oraz zmiany niektórych definicji zawartych w Warunkach Emisji, w tym: „Spółka Wyłączona”. Zmiany w Warunkach Emisji proponowane są w związku z podjętą przez Zarząd CCC S.A. decyzją o zamknięciu działalności CCC w Rosji.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje, że uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter