Raport bieżący nr 35/2022

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 35/2022)

07.11.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną Emitenta  Modivo S.A. (dalej: Spółka), aneksu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: PKO BP SA) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: LKW) z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Do momentu podpisania aneksu do LKW, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r., dostępny limit wynosił 123 200 000 PLN (po uwzględnieniu terminowych spłat), w następstwie podpisania niniejszego aneksu łączny limit umowy kredytu w formie LKW uległ zwiększeniu do kwoty 180 000 000 PLN (w całości w formie Kredytu w Rachunku). Aneks wydłużył również okres na jaki został udzielony limit do dnia 21 listopada 2023 r. (poprzedni termin: 21 listopada 2022 r.).

Pozostałe postanowienia, powyżej wskazanej umowy, nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter