Raport bieżący nr 2/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

(Raport bieżący nr 2/2022)

24.01.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2021: 20 kwietnia 2022 r.
2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022: 5 października 2022 r.
3. Skonsolidowane raporty kwartalne:
    – Skonsolidowany raport za I kwartał 2022: 25 maja 2022 r.
    – Skonsolidowany raport za III kwartał 2022: 23 listopada 2022 r.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie, Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter