Raport bieżący nr 18/2022

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w  dniu 20 czerwca 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 20 czerwca 2022 r.

(Raport bieżący nr 18/2022)

20.06.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących emisji Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”). Zmiana Warunków Emisji dotyczy:

  • dodania Sp. z o. o. „Obuv” do listy Spółek Wyłączonych,
  • zmiany par. 14.2 ppkt. (o) Warunków Emisji.

Emitent w załączeniu przekazuje:
1/ protokół wraz z podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałami w sprawie zmiany Warunków Emisji;
2/ tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający wprowadzone przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmiany do Warunków Emisji.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zgodę Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter