Raport bieżący nr 1/2023

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

(Raport bieżący nr 1/2023)

10.01.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że Emitent otrzymał na podstawie art. 69, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE, zawiadomienie, iż w wyniku połączenia, na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm. "Ustawa o Funduszach Emerytalnych") oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r., ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającego Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej Drugi Allianz OFE, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki CCC S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 6%.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 263 809 akcji, stanowiących 0,48% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 263 809 głosów z akcji stanowiących 0,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4 022 697 akcji, stanowiących 7,33% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 4 022 697 głosów z akcji stanowiących 6,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu, łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 4 286 506 akcji, stanowiących 7,81% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 4 286 506 głosów z akcji, stanowiących 6,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter