Raport bieżący nr 7/2023

Informacja na temat oferty Wykupu Pari Passu dotyczącego Obligacji serii 1/2018

(Raport bieżący nr 7/2023)

07.03.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z 22.02.2023 r. (Informacja na temat wystąpienia przypadku redukcji finansowania kredytowego określonego w warunkach emisji Obligacji serii 1/2018) CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”), działając na podstawie par. 13.3 „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), ogłasza dobrowolny wcześniejszy wykup Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 337.000,00 zł („Wykup Pari Passu”).

Maksymalna liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu wynosi 337 szt. Obligacji. Wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu została określona zgodnie ze wzorem zwartym w par. 13.3 Warunków Emisji. Parametry będące podstawą obliczenia wartości nominalnej Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu zostały określone w ww. raporcie bieżącym nr 5/2023.

W związku z ogłoszeniem Wykupu Pari Passu wzywa się Obligatariuszy, którzy są zainteresowani dobrowolnym wykupem ich Obligacji, do złożenia żądania wykupu Obligacji („Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu)”) w terminie od 8 marca 2023 r. (pierwszy dzień przyjmowania Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)) do 6 kwietnia 2023 r. (ostatni dzień przyjmowania Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)).

Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu) powinno zostać zgłoszone do firmy inwestycyjnej (uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.), która prowadzi rachunek inwestycyjny, na którym zapisane są Obligacje.

Emitent wykupi Obligacje przedstawione do wykupu przez Obligatariuszy proporcjonalnie do liczby Obligacji objętych Żądaniami Wykupu (Wykup Pari Passu), zgodnie z zasadami (w tym dotyczącymi redukcji) określonymi w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Wykup Pari Passu nastąpi 17 kwietnia 2023 r. – w terminie 6 dni roboczych od końca terminu na przyjmowanie Żądania Wykupu (Pari Passu). Wraz z Wykupem Pari Passu Emitent spłaci Odsetki naliczone od Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu do dnia Wykupu Pari Passu (bez tego dnia).

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter