Raport bieżący nr 11/2023

Wiążąca oferta przedłużenia finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta

(Raport bieżący nr 11/2023)

13.04.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., że w dniu 13 kwietnia 2023 r., że spółka Modivo S.A., podmiot zależny Emitenta, otrzymała od Banku Polska Kasa Opieki S.A. i przyjęła wiążącą ofertę wydłużenia z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków na kolejny okres 12 miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2024 r. okresu dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych. Przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniej dokumentacji kredytowej do dnia 29 kwietnia 2023 r.

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności 12 miesięcy, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do 12 miesięcy.  Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego zgodnie z potrzebami Modivo S.A.

Po podpisaniu dokumentacji kredytowej zgodnie z ofertą Banku Polska Kasa Opieki S.A., na podstawie porozumień zawartych z pozostałymi instytucjami finansowymi: Pekao Faktoring Sp. z o.o. i PKO Bank Polski S.A. oraz obligatariuszem Softbank, w dniu 31 lipca 2023 r. nie będzie testowany wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA; w to miejsce Modivo S.A. jednorazowo zaraportuje ustalony poziom zadłużenia finansowego netto spółki.  

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter