Raport bieżący nr 54/2023

Informacja o liczbie Obligacji serii 1/2018 przedstawionych do Wykupu Pari Passu

(Raport bieżący nr 54/2023)

20.10.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
Działając na podstawie par. 13.3(b) „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, że w ramach oferty dobrowolnego wcześniejszego wykupu Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 11.414.000,00 zł („Wykup Pari Passu”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2023 z 15 września 2023 r. (Informacja na temat oferty Wykupu Pari Passu dotyczącego Obligacji serii 1/2018), żądania Wykupu Pari Passi („Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu)”) złożono w odniesieniu do 124.011 szt. Obligacji. Jak informowano w raporcie nr 52/2023 Emitent wykupi 11.414 szt. Obligacji, proporcjonalnie do liczby Obligacji objętych Żądaniami Wykupu (Wykup Pari Passu), zgodnie z zasadami (w tym dotyczącymi redukcji) określonymi w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Wykup Pari Passu nastąpi 25 października 2023 r. Wraz z Wykupem Pari Passu Emitent spłaci Odsetki naliczone od Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu do dnia Wykupu Pari Passu (bez tego dnia).

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter