Raport bieżący nr 36/2023

Powołanie członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 36/2023)

12.06.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwiększyło liczebność Rady Nadzorczej Spółki do sześciu członków, oraz powołało:

1/ Pana Marcina Stańko oraz

2/ Pana Piotra Kamińskiego,

do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka przekazuje niniejszym w załączeniu życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki. 


Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter