Raport bieżący nr 59/2023

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

(Raport bieżący nr 59/2023)

30.11.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Emitent otrzymał w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) (dalej: „Towarzystwo”), działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych („dalej: Fundusze”):
- VALUE FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1;
- ARROW FIZ;
- BETA ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ;
- SMART RUNNER FIZ AN;
- AGIO SMART MONEY FIZ;
- HANSON FIZ AN;
zawiadomienie, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 24 listopada 2023 r., Fundusz Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 oraz ARROW FIZ nabyły łącznie 200 000 akcji Spółki, w wyniku czego nastąpiło zwiększenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% posiadanych przez Fundusze łącznie.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, przed dokonaniem transakcji Fundusze posiadały bezpośrednio łącznie 3 674 064 akcji Spółki, reprezentujących 5,33% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 705 379 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Fundusze posiadają bezpośrednio łącznie 3 874 064 akcji Spółki, reprezentujących 5,63% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 874 064 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, Towarzystwo poinformowało, że:
- Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki,
- podmioty zależne od Funduszy nie posiadają akcji Spółki,
- nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit.c) Ustawy,
- Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i art. 69b ust. 2 Ustawy.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter