Raport bieżący nr 16/2023

Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta

(Raport bieżący nr 16/2023)

26.04.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, że w wykonaniu postanowień wiążącej oferty, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 11/2023  z dnia 13 kwietnia 2023 r., w dniu 26 kwietnia 2023 r. spółka Modivo S.A., podmiot zależny Emitenta, zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. dokumentację kredytową wydłużającą okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z dnia 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260.000.000,00 złotych na kolejny okres 12 miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2024 r. z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania.

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności 12 miesięcy, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do 12 miesięcy. Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego, zgodnie z potrzebami Modivo S.A.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter