Raport bieżący nr 60/2023

Informacja na temat częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia

(Raport bieżący nr 60/2023)

30.11.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o dokonanej 30 listopada 2023 r. częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia wobec instytucji finansujących.

Łączna redukcja zadłużenia uzgodniona w ramach przedterminowych spłat wyniosła 160.000.000,00 PLN, w tym redukcja limitów kredytowych wyniosła 114.929.064,96 PLN.

Dokonana redukcja zadłużenia stanowi ostatni zaplanowany na 2023 r. etap delewarowania Grupy Kapitałowej CCC o łączną kwotę 320.000.000 PLN, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 (Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC).

Delewarowanie Grupy zrealizowane na przestrzeni 2023 roku jest elementem procesu prowadzącego do planowanego refinansowania zadłużenia Grupy CCC.

W przypadku, gdy limity kredytowe zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji, nie zostaną w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji (termin określony w par. 17 pkt (f) „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), Emitent ogłosi w terminie określonym w par. 13.3 Warunków Emisji wcześniejszy wykup Obligacji („Wykup Pari Passu”). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, a także informacje określone w par. 17 pkt (f) Warunków Emisji, niezbędne do wyliczenia liczby Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, zostaną podane w ogłoszeniu o Wykupie Pari Passu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter