Raport bieżący nr 40/2023

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.           

(Raport bieżący nr 40/2023)

28.07.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego CCC S.A. nr 39/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Zarząd CCC S.A. („Spółka”) podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 roku, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter