Raport bieżący nr 15/2023

Informacja o transakcji na akcjach CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 15/2023

24.04.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała od spółki ULTRO S.à r.l. (podmiotu zależnego Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Transakcja o której mowa w powiadomieniu, dotyczy zawarcia przez ULTRO S.à r.l. (podmiotu zależnego Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) umowy objęcia akcji serii L Spółki w dniu 21 kwietnia 2023 r. w łącznej liczbie 5.878.535 akcji po cenie 36,11 PLN za jedną taką akcję.

Umowa została zawarta w związku z podwyższeniem kapitału Spółki poprzez przeprowadzenie oferty akcji serii L i serii M, o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter