Raport bieżący nr 50/2023

Informacja na temat częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego

(Raport bieżący nr 50/2023)

31.08.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o dokonanej 31 sierpnia 2023 r. częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego wobec konsorcjum składającego się z: mBank S.A. (agent), Bank Polska Kasa Opieki S.A. (agent zabezpieczeń), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. i Santander Factoring sp. z o.o. oraz wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu umowy bilateralnej dotyczącej zadłużenia kredytowego z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK.

Łączna redukcja limitów kredytowych w dniu 31 sierpnia 2023 r. uzgodnionych w ramach przedterminowych spłat wyniosła 64.333.513,00 zł. Jest to kolejny etap komunikowanego wcześniej przez Emitenta planu redukcji zadłużenia.

W przypadku, gdy limity kredytowe zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji, nie zostaną w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji (termin określony w par. 17 pkt (f) „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), Emitent ogłosi w terminie określonym w par. 13.3 Warunków Emisji wcześniejszy wykup Obligacji („Wykup Pari Passu”). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, a także informacje określone w par. 17 pkt (f) Warunków Emisji, niezbędne do wyliczenia liczby Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, zostaną podane w ogłoszeniu o Wykupie Pari Passu.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter