Raport bieżący nr 11/2020

Podjęcie działań w zakresie utrzymania dostępności i kontynuowania udostępnionego finansowania

(Raport bieżący nr 11/2020)

23.03.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), nawiązując do komunikatu Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19, zaistniałą siłą wyższą oraz w związku utratą istotnej części przychodów w wyniku urzędowego zamknięcia galerii handlowych i zaistnienia siły wyższej, Emitent informuje, że złoży wnioski o wyrażenie zgody na odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego wymagalnego na dzień 23 marca 2020 r. oraz zadłużenia, które stanie się wymagalne w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r., od dnia wymagalności każdej kwoty.  

W związku z powyższym, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 13 marca 2020 r., Emitent informuje, że podjął decyzję o wstrzymaniu spłaty w dniu dzisiejszym wymagalnych zobowiązań finansowych w kwocie 20 mln zł, których termin wymagalności przypadał na dzień 23 marca 2020 r. na rzecz dostawców usług faktoringowych.

Emitent informuje, że brak płatności wyżej wymienionej kwoty może stanowić przesłankę do uznania wystąpienia stanu technicznego naruszenia innych umów finansowych, których stroną jest Emitent i spółki z Grupy Emitenta, jednakże w związku z wystąpieniem siły wyższej oraz nadzwyczajną zmianą okoliczności rynkowych, Emitent zamierza podjąć rozmowy z instytucjami finansowymi oraz obligatariuszami mające na celu potwierdzenie wystąpienia siły wyższej, uzgodnienie istniejącego stanu prawnego oraz potwierdzenie możliwości wykluczenia zaistnienia technicznego naruszenia zobowiązań (covenants) zawartych w umowach z tymi instytucjami, w Warunkach Emisji Obligacji i innych umowach finansowych oraz ustalenia warunków utrzymania pełnej dostępności i kontunuowania finansowania,  z którego korzysta Emitent i Grupa Emitenta.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak           - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter