Raport bieżący nr 1/2020

Zawarcie aneksu do umowy ramowej

(Raport bieżący nr 1/2020)

03.01.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneZarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała podpisany egzemplarz aneksu z dnia 30 grudnia 2019 r. do Umowy Ramowej z dnia 14 listopada 2012 r., zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 (dalej: „Bank”) Spółka informowała o zawarciu ww. umowy raportem RB nr 56/2012 w dniu 28 listopada 2012 r.

W związku z zawarciem aneksu Linia na gwarancje została udostępniona do dnia 9 listopada 2022 r., a okres wykorzystania Limitu Linii upływa z dniem 9 listopada 2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.


Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych          - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter