Raport bieżący nr 22/2020-korekta

Uchwała podjęta przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 22 kwietnia 2020 r.- korekta


(Raport bieżący nr 22/2020-Korekta)

 

22.04.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") przesyła w załączeniu korektę raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 22.04.2020 r.

Przyczyną wysłania niniejszego raportu korygującego jest omyłkowe pominięcie w raporcie korygowanym załącznika  w postaci treści uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 22 kwietnia 2020 r. Poza powyższym – treść korygowanego raportu nie ulega zmianie.

Treść raportu 22/2020:

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), w związku z kontynuacją Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji 1/2018 w dniu 22 kwietnia 2020 r., przekazuje w załączeniu uchwałę podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji obligacji. Przyjęta przez Obligatariuszy uchwała o zmianie WEO obejmuje w szczególności:

  1. Zmianę definicji Przypadku Naruszenia, w tym w pkt. 14.2(a) oraz pkt. 14.2 (d) WEO w taki sposób aby odnosiły się do zdarzeń po 22 kwietnia 2020, przy jednoczesnym wskazaniu, iż Przypadkiem Naruszenia nie są zdarzenia opisane w raportach bieżących Emitenta nr 11/2020 oraz nr 14/2020
  2. Zmianę definicji Przypadku Naruszenia, w tym w pkt. 14.2(o) w sposób ograniczający możliwości uchwalenia oraz wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy przed Dniem Wykupu
  3. Zmianę definicji Przypadku Naruszenia, w tym w pkt. 14.2(s) w taki sposób aby przekroczenie wartości 3,5 Wskaźnika Zobowiązania Finansowe Netto/EBITDA na ostatni dzień roku obrotowego  2020 nie stanowiło Przypadku Naruszenia, jeżeli przed 31 grudnia 2020 roku będzie miało miejsce dokapitalizowanie Emitenta o wartości nie niższej niż 250 mln zł
  4. Zmianę definicji Przypadku Naruszenia, w tym w pkt. 14.2(t) w taki sposób aby niższa wartości Wskaźnika Obsługi Odsetek na ostatni dzień roku obrotowego 2020 niż 5,0 nie stanowiło Przypadku Naruszenia, jeżeli przed 31 grudnia 2020 roku będzie miało miejsce dokapitalizowanie Emitenta o wartości nie niższej niż 250 mln zł.

 

Jednocześnie Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Spółki zgody na wyżej wskazaną zmianę Warunków Emisji Obligacji.

Przyjęta przez Obligatariuszy uchwała stanowi istotny, kolejny krok w zakresie realizowanego przez Emitenta planu stabilizacji finasowania Grupy w związku z administracyjnymi decyzjami o zamknięciu sklepów stacjonarnych w konsekwencji wystąpienia COVID-19. Ponadto w związku z opisanym wyżej planem stabilizacji finansowania Emitent planuje dokonać odpowiednich zmian dokumentacji bankowej.

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak            - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter