Raport bieżący nr 42/2020

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 

(Raport bieżący nr 42/2020)

 

22.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) zbycie/nabycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwo Emerytalnego S.A zawiadomienie w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie („Zawiadomienie”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, dotyczące:

1). Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego;

2). zarządzanych przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszy: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter