Raport bieżący nr 72/2020

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.


(Raport bieżący nr 72/2020)


28.12.2020 /Emitent/


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) zbycie/nabycie znacznego pakietu akcji


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie („Zawiadomienie”), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, od następujących podmiotów: 

1) spółki ULTRO Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu (dalej „ULTRO Holding”, podmiot zależny Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), oraz 

2) Dariusza Miłka.


Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego Raportu.

 

Podpisy:

1/ Mariusz Gnych        – Wiceprezes Zarządu 

2/ Hanna Kamińska   – Prokurent

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter