Raport bieżący nr 50/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 50/2020)

24.06.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwiększyło liczebność Rady Nadzorczej Spółki do sześciu członków, oraz powołało Pana Henrego McGovern do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany członek Rady Nadzorczej nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany członek Rady Nadzorczej oświadczył również, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka przekazuje niniejszym w załączeniu życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki. 


Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757). 

 

Podpisy:
1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych      - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter