Raport bieżący nr 67/2020

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2020 r.

(Raport bieżący nr 67/2020)

16.11.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego CCC S.A. nr 66/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 14 grudnia 2020 roku. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.


Podpisy: 

1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych      - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter