Raport bieżący nr 44/2020

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii I CCC S.A.

 

 

(Raport bieżący nr 44/2020)

 

27.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

par. 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z decyzją KDPW nr 407/2020 z dnia 21 maja 2020 r., w dniu 29 maja 2020 r. nastąpi rejestracja 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLCCC0000016.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter