Raport bieżący nr 5/2020

Aktualizacja wartości instrumentów finansowych z tytułu opcji nabycia oraz rozpoznanie aktywa podatkowego w zakresie ulgi strefowej

(Raport bieżący nr 5/2020)

25.02.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż w wyniku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej dokonał istotnych przeszacowań.

 1. W nawiązaniu do zawartych umów opcji nabycia pakietów mniejszościowych w spółkach eobuwie.pl S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, DeeZee Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie oraz Karl Voegele AG z siedzibą w Uznach, dokonano rewizji prognoz otrzymanych od ww. spółek, stanowiących główny parametr wpływający na wycenę instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji.

  W wyniku powyższego Zarząd CCC S.A. podjął uchwałę o aktualizacji wartości pozycji bilansowych, opisanych w tabeli załączonej do niniejszego raportu.

  Przeszacowanie wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji będzie miało dodatni wpływ na wynik finansowy Grupy i wyniesie 2,9 mln PLN. Na niniejszą wartość składają się:
  • łączny wpływ wyceny zobowiązań z tytułu wykupu udziałów niekontrolujących na:
   • przychody finansowe 108,3 mln PLN,
   • koszty finansowe 1,8 mln PLN,
  • wpływ wyceny instrumentów finansowych z tytułu wykupu udziałów w jednostkach stowarzyszonych w wysokości 103,6 mln PLN.
  Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki wyceny instrumentów finansowych, zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019, którego publikacja planowana jest na dzień 6 marca 2020 roku.
 2. W związku z nakładami inwestycyjnymi ponoszonymi przez eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. na budowę centrum logistycznego zlokalizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej, eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. przysługuje prawo do skorzystania z ulgi strefowej. Po spełnieniu wymogów wynikających z Decyzji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o wsparciu nr 01.2018 przyznanej eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. w dniu 15.10.2018 r., w tym m.in. w zakresie minimalnych wydatków inwestycyjnych, Eobuwie.pl Logistics Sp. z. o. na dzień 31.12.2019 r. rozpoznała aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie ulgi strefowej, w wysokości 37 mln PLN.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych          - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter