Raport bieżący nr 6/2020

Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na działalność Emitenta

(Raport bieżący nr 6/2020)

13.03.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 13 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemią koronowirusa COVID-19 i związane z tym działania podjęte w dniu dzisiejszym przez administrację rządową w zakresie ograniczenia działalności centrów handlowych, będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.
Emitent nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu oszacować pełnych skutków pandemii koronowirusa na wyniki finansowe.
W szczególności Emitent wskazuje, iż wprowadzone ograniczenia w działaniu galerii handlowych, w których znajdują się salony CCC, będą miały z dużym prawdopodobieństwem negatywny wpływ na wyniki finansowe pierwszego kwartału.
Należy nadmienić, że Grupa intensywnie rozwija sprzedaż w kanałach e-commerce, która stanowiła w strukturze przychodów ze sprzedaży odpowiednio 25% w roku 2019 i blisko 45% w marcu 2020 roku.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony jest od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

 
Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych          - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter